כותרת
> C;
1/1

תהליך פיתוח הנהלה

מטרת תהליך פיתוח צוות ההנהלה הינה לסייע לייצר אפקטיביות באופן העבודה ובתפקודה של ההנהלה הנדרשת להובלת הארגון להשגת מטרותיו.

תהליך פיתוח הנהלה מיועד לצוותי הנהלה אורגניים, או לצוותי "משימה" ייעודיים.
מטרת תהליך הפיתוח הינה לסייע לצוות ההנהלה להגדיר את המשימה המרכזית שלהם ושל הארגון אותו הוא מנהל, לאתר פערים בין המצב נוכחי למצב העתידי הרצוי, לאתר גורמים לפערים, להגדיר תוכנית פעולה וכמובן ליישמה, תוך קיום תהליכי מעקב ובקרה.

פיתוח צוות ההנהלה מאפשר לחברים בו לבחון את אופן עבודתם כצוות ולאתר מאפיינים בעבודת הצוות התומכים בהשגת המטרות לעומת אלו המעכבים אותה.

על אף כשרונם, הרב ככל שיהיה של מנהיגים ומנהלים בארגונים וביחידות, אנו עדים יותר ויותר לכך כי קיים קושי בקרב הנהלות להתנהל כצוות אפקטיבי משותף.

לכן, במסגרת תהליך פיתוח ההנהלה, אנו עובדים למול שני צירים מרכזיים:

* ציר הערך ובהירות המשימה

* וציר היחסים

מטרת המשרד בבואו לפתח את צוות ההנהלה היא לסייע לה לייצר בהירות והסכמה על "המשימה המרכזית" (primary task) והערך המוסף הייחודי שהיא צריכה לייצר. תהליך העבודה המונחה על ידי המשרד מאפשר לצוות לחדד את האג'נדה המשותפת, להגדיר את גורמי ההצלחה הקריטיים לשם מימוש תפקידו, לקבל החלטות בנוגע למטרותיו ויעדיו, להגדיר נורמות ודפוסי עבודה ולייצר חלוקת תפקידים ותחומי אחריות.

תהליך העבודה נעשה למול מעקב ובקרה קונסיסטנטיים על אופן ההתקדמות והאפקטיביות של ההנהלה במילוי תפקידה.

אפשרויות הליווי של המשרד בפיתוח ובניית צוותי הנהלה:

בניית צוות (Team Building) – תהליך בניית צוות ההנהלה מתקיים אל מול צוות מתהווה או חדש. בתהליך כזה, אנו נסייע לצוות לעצב, לבנות ולחדד את המשימה המרכזית שלו (תכלית קיומו והערך המרכזי שצוות ההנהלה צריך להביא לארגון או ליחידה שאותה הוא מנהל), ולהבנות את דפוסי העבודה הנדרשים.

פיתוח צוות (Team Development) – משלב היבטים של בניית צוות, אך מהווה הזדמנות למנהל הצוות ולחבריו לעצור, לבחון את הנקודות ההלימה והפער הגלויים והסמויים המאפשרים או המעכבים ממנו לבצע את תפקידו.
בתהליך זה נחדד ונתקף את המשימה המרכזית של הצוות, נבצע תהליך של הפקת לקחים על אופן תפקודו, מפגשי הצוות מאפשרים למנהל הצוות ולחברים בו לבחון את אופן עבודתם כצוות, לאתר מאפיינים בעבודת הצוות התומכים בהשגת המטרות לעומת אלו המעכבים אותה.

תהליך הפיתוח והבנייה של ההנהלה מהווה פלטפורמה לחיזוק המנהיגות של המנהל ותשתית קריטית לעבודת צוות אפקטיבית

תהליך פיתוח צוות ההנהלה מנוהל כתהליך מדורג ולא כאירוע חד פעמי ומתפרס על פני פרק זמן של כחודש או חודש וחצי בו מתקיימות 3-6 פגישות של יום בהן יתמודד הצוות עם משימות אמיתיות הניתנות תוך ליווי צמוד של המנהל בתהליך

> חזרה לדף הבית

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים