כותרת
> C;
1/1

ליווי תהליכי שינוי ארגוני

ליווי תהליכי שינוי ארגוני

ככלל, שינוי הינו תנועה ממצב מוכר למצב חדש, לא מוכר, כשבמעבר ישנו ערעור של שיווי המשקל.
כל שינוי ארגוני מוציא את הארגון ואת עובדיו ממצב שיווי משקל לעבר מצב של חוסר יציבות, כשלאחר יישום השינוי, תחזור המערכת לשיווי משקל חדש.

שינוי נכון יהיה כזה בו הארגון והעובדים ישתנו בקצב מהיר יותר מקצב השינוי בתנאים העסקיים המשתנים ממילא, על מנת להישאר תחרותיים ורלוונטיים. כך, ארגון אשר רוצה להתאים את עצמו לסביבה משתנה, לשמור על יתרונותיו היחסיים ולממש את פוטנציאל היכולות הגלום בו נדרש לשינוי מתמיד.

אולם, יכולתו של הארגון להגדיר ולנהל את השינוי, תוך שהוא עושה זאת באופן אדפטיבי מהווה את הגורם המבדל בין שינוי אפקטיבי ושינוי שאינו כזה. ניהול שינוי כולל שני אלמנטים מרכזיים:

1. תכני השינוי הרצויים:
המבנה הארגוני, תהליכי העבודה, התרבות התומכת, בניית היכולות של האנשים, שינוי תפיסות הניהול בחברה

2. האופן בו מנוהל השינוי:

ניהול שינוי הוא סוג של 'מקצוע'. הוא דורש מיומנות ושיטה ברורה וכמובן מנהיגות. האופן בו מנוהל השינוי מהווה מודל למטרות השינוי ומייצר הטמעה ו'צריבה' שלו במערכת הארגונית.

משרד גלי גורן יועצים מלווה את הארגון בתהליך השינוי החל משלב איתור השינוי הנדרש לאור השינויים במציאות הפנימית והחיצונית, המשך בחקירת הדרך שתאפשר לו לפעול באפקטיביות המרבית וכלה בייצור התאמה בין האתגרים החיצוניים להתנהלות הפנימית.

בליווי תהליך השינוי של הארגון והיחידות השונות נתייחס לשילוב בין: 1. הממדים העסקיים-אסטרטגיים וההיבטים האירגוניים ה"קשים" (מבנה והגדרות תפקידים). 2. להיבטים המנהיגותיים - "רכים" של תהליכי שינוי. (אספקטים תרבותיים, אנושיים, התנגדות לשינוי, עבודת צוות וכיו"ב'). תפיסת המשרד היא שהשינוי הינו הזדמנות למהלך מנהיגותי מנוהל בו תהיה הגדרה ברורה של מטרות ותוצרים, סיוע בתכנון השינוי ואופי ניהולו, יצירת תהליך הטמעה על ידי השפעה ויצירת מעורבות של בעלי עניין והגורמים המשמעותיים ביחידה/אירגון.

הייעוץ יכול לכלול לדוגמא: הקמה וליווי של צוות הנהלת השינוי, בנייה וכתיבה של תוכנית שינוי ("פרויקט השינוי"), ייעוץ אישי למנהל השינוי ולצוות המוביל, ליווי ממוקד של צוותי משימה והטמעה, הכשרה והדרכה על התמודדויות נדרשות בתהליך השינוי ותפקידי הנהלה, סיוע להנהלה בהקמת ה'חדש' ו"התנעה" של שגרות חדשות, תמיכה וליווי בכניסה לתפקיד של אנשי מפתח ובפונקציות חדשות וניהול ה'מעבר' .

> חזרה לדף הבית

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים